2018-02-22
زعفران

کاربرد زعفران در صنایع مختلف

ریشه واژه زعفران در برخی از لغتنامه های آنلاین آمده است که واژه زعفران از زبان عربی به سایر زبان ها راه یافته  است ولی اصل […]